Buurtpreventie, StraatApp en Waaks in het nieuws

Mrt. 2017

4 maart 2017 wat het alweer twee jaar geleden dat wij, naast de mobiele StraatApp groepen, gestart zijn met de Facebookpagina 'Straatapp Almere Haven'.

De Facebookpagina telt op dit moment bijna 3400 leden, waarmee we de grootse Facebookpagina van Haven zijn en dus een groot bereik hebben. Wij zijn er trots op dat er al 3400 mensen zijn die zich in willen zetten voor en geïnteresseerd zijn in wat er in Almere Haven gebeurt.

De pagina is in eerste instantie opgezet om niet urgente meldingen te posten, zoals vermiste huisdieren, gevonden sleutels en/of zaken die bewoners van Almere Haven als storend ervaren. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan vuildumping, parkeer overlast en hondenpoep.

De afgelopen twee jaar heeft de pagina zich ook steeds meer ontwikkelt tot een sociale pagina. Er worden steeds meer leuke evenementen, projecten en goede doelen onder de aandacht gebracht die door en voor Havenaren worden georganiseerd.

Elk jaar wordt er rond september/oktober een fotoverkiezing "Almere Haven op z'n mooist" georganiseerd. Dit is inmiddels al een echte traditie geworden. Iedere Havenaar mag een foto aanleveren waarvan hij of zij vindt dat die Almere Haven op zijn mooist laat zien. Een door de beheerders gevraagde jury kiest een winnaar uit alle inzendingen. De winnaar ontvangt van de beheerders van de Facebookpagina 'StraatApp Almere Haven" een taart met zijn/haar foto er op. Ook wordt de winnende foto een jaar lang als banner gebruikt voor de pagina.

Lees meer »
Dec. 2016

HAVEN CENTRUM – In de donkere dagen voor Kerst zijn de winkelstraten in Haven dit jaar niet feestelijk verlicht. De feestverlichting die er de afgelopen jaren hing, kan niet meer gebruikt worden. “De oude feestverlichting is aan vervanging toe”, aldus Belinda Slob, voorzitter van de winkeliersvereniging in Haven. “De kosten voor de vervanging kunnen niet door de winkeliers gedragen worden, omdat de winkeliersvereniging niet genoeg leden heeft.” De winkelstraten in het centrum van Haven zijn dit jaar in de feestmaand december niet feestelijk verlicht. (Foto: Fred Rotgans) De winkelstraten in het centrum van Haven zijn dit jaar in de feestmaand december niet feestelijk verlicht. (Foto: Fred Rotgans) Bewoner José Bokslag laat op de Facebookpagina StraatApp Almere Haven weten het ‘heel erg jammer’ te vinden dat de verlichting er dit jaar niet hangt. “Ons mooie en oudste stadsdeel lijkt een beetje een blok aan het been van de gemeente te worden”, zo schrijft Bokslag op Facebook. “We hebben al zo weinig gemerkt van de festiviteiten voor het 40-jarig bestaan van Haven. En nu hebben we in de maand december ook geen sfeerverlichting in ‘ons dorp’.” Bokslag’s bericht op Facebook levert ruim 70 reacties op van bewoners die de feestverlichting ook missen. Lees meer via de link.

Lees meer »

In het centrum van Almere Buiten heeft de politie zaterdag een Meet and Greet georganiseerd. Het evenement is door honderden mensen bezocht.

Het vierde evenement van Politie Almere Buiten Hout begon om 09:00 uur op het Rio de Janeiroplein. Bezoekers konden een kijkje nemen in verschillende politievoertuigen, een ambulance, het voertuig van het Rode Kruis en ’s middags ook in een tankautospuit van de brandweer. Er waren verschillende informatiestands die te maken hadden met veiligheid. Zo waren onder andere de gemeente, buurtpreventie en een slotenspecialist aanwezig.

Brommers en scooters konden worden getest op de rollerbank. Wanneer er werd geconstateerd dat het voertuig niet voldeed aan de gestelde eisen kreeg de bestuurder uitleg over de gevolgen bij een echte controle. Bij de ANWB kon men terecht om de fietsverlichting te laten controleren. Voor de kinderen waren er verschillende springkussens opgezet. Een bergingsbedrijf toonde hoe een voertuig kan worden opgetakeld. Bij de stand van het Rode Kruis konden de bezoekers informatie krijgen over de werkzaamheden van de Almeerse afdeling.

Naar het evenement kwamen niet alleen Almeerders maar mensen uit heel het land. De meeste kwamen speciaal voor politievlogger Jan-Willem. Er stond een rij van een half uur om met de agent op de foto te gaan.

Meet-and-Greet-PAB247-groot-succes-8-800x445.jpg Meet-and-Greet-PAB247-groot-succes-7-800x445.jpg Meet-and-Greet-PAB247-groot-succes-4-800x445.jpg Meet-and-Greet-PAB247-groot-succes-9-800x445.jpg Meet-and-Greet-PAB247-groot-succes-5-800x445.jpg Meet-and-Greet-PAB247-groot-succes-18-800x445.jpg

Lees meer »
Nov. 2016

De gemeente Almere start met een nieuw initiatief om woninginbraken tijdens de donkere dagen tegen te gaan. Vanaf 1 december 2016 tot 5 maart 2017 zet de gemeente buurtadviseurs in. Daarnaast krijgt iedere inwoner die in deze periode een inbraakpreventieadvies van de gemeente ontvangt, een lamp met lichtsensor cadeau. Deze lamp kan zelf registreren wanneer het donker wordt en gaat vervolgens automatisch aan. Dit initiatief wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Inzet buurtadviseurs

De buurtadviseurs kijken vooral naar inbraakgevoelige situaties. In het geval van zo een situatie gaan zij in gesprek met de bewoners. Daarnaast zijn zij ook alert op verdachte situaties. De buurtadviseurs zijn herkenbaar aan de gele hesjes met het logo van de gemeente en kunnen zich legitimeren.
Alle inwoners van Almere hebben de mogelijkheid om gratis inbraakpreventieadvies te vragen bij de gemeente.

Bij het gratis inbraakpreventieadvies komt een adviseur van de gemeente de woning beoordelen. Wanneer het hang- en sluitwerk van de woning en enkele andere punten voldoen aan de vereisten, dan kan tegen een vergoeding een certificaat Beveiligde Woning worden uitgereikt. Een afspraak voor het gratis preventieadvies kan gemaakt worden via www.almere.nl/inbraakpreventie

Donkere Dagen

De aanpak van woninginbraken, straatroven en overvallen is en blijft intensief. Voorbeelden zijn het ‘Donkere Dagen Offensief’, veiligheidsmaatregelen bij ruim 600 huurwoningen, inzet van de BuurTent op kwetsbare locaties, schouwrondes in de buurt en voorlichting aan inwoners. Er zijn nu 15 buurtpreventieteams, ruim 100 BuurtAppgroepen, ruim 1.100 Waaksdeelnemers en meer dan 17.000 Burgernetdeelnemers als extra ogen en oren in de buurt.

Kijk voor meer tips over inbraakpreventie op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Lees meer »

HAVEN – Havenaren die dat willen kunnen bij bewoners Rebecca en Dave Roelvink, initiatiefnemers van Veiligheidsprojecten Almere Haven, een speciale BuurtApp-sticker aanvragen. De sticker moet dienen als preventief middel om ongenode gasten te laten weten dat de buurtbewoners alert zijn.

‘Attentie! Hier is een BuurtAppgroep actief’ staar er op de sticker. “Bijna wekelijks fietsen wij door Almere Haven om stickers te bezorgen bij de leden van de mobiele StraatApp-groepen en de leden van de facebookpagina ‘StraatApp Almere Haven’”, vertelt Rebecca. “Inmiddels hebben aan bij zo’n 250 adressen in alle wijken van Almere Haven de sticker uitgedeeld. Bewoners laten hiermee weten actief bij te dragen aan veiligheid in de buurt.”

Leden die de sticker willen aanvragen kunnen een e-mail sturen naar straatappalmerehaven@gmail.com met daarin hun naam en adres. Een privébericht via Facebook (StraatApp Almere Haven) kan ook.

Lees meer »
Okt. 2016

Het gaat goed met de veiligheid in Almere. De criminaliteit is in de eerste helft van 2016 opnieuw gedaald, nu met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zo namen vernielingen, auto-inbraken en bedrijfsinbraken opnieuw af. Ook het aantal overvallen is gedaald, evenals fietsendiefstal en drugs- en drankoverlast. Opvallende stijger is het aantal woninginbraken.

Beschrijving Aantal eerste helft 2015 Aantal eerste helft 2016 Verschil in procenten
Woninginbraken 425 481 +13%
Overlast door verwarde personen 269 299 +11%
Jeugdoverlast 385 410 +6%
Straatroven 54 56 +4%
Jeugdcriminaliteit   1095 1108 +1%
Huiselijk geweld 199 206 +4%
Fietsendiefstal 398 377 -5%
Vernielingen 659 610 -7%
Auto-inbraken 360 336 -7%
Bedrijfsinbraken 202 173 -14%
Overvallen 9 7 -22%
Drugs- en drankoverlast 212 153 -28%

Activiteiten

De aanpak van woninginbraken, straatroven en overvallen is en blijft intensief. Voorbeelden zijn het ‘Donkere Dagen Offensief’, veiligheidsmaatregelen bij ruim 600 huurwoningen, inzet van de BuurTent op kwetsbare locaties, schouwrondes in de buurt en voorlichting aan inwoners. Onmisbaar is de inzet van bewoners als extra ogen en oren in de buurt. Er zijn nu 15 buurtpreventieteams, ruim 100 BuurtAppgroepen, ruim 1.100 Waaksdeelnemers en meer dan 17.000 Burgernetdeelnemers.

Ook is gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid in het openbaar vervoer en de stations(omgeving). Zo zijn verscherpte afspraken gemaakt tussen NS, politie, cameratoezicht en Connexxion over samenwerking, informatiedeling en de wijze van registratie van incidenten. Er is extra toezicht in de bus gekomen en er kunnen reis- en verblijfverboden worden opgelegd. Dit bovenop bestaande maatregelen als (camera)toezicht op de belangrijkste busstations en in de bus, ‘Stop en Go-acties’ om zwartrijden te voorkomen, flexibele inzet van veiligheidspersoneel en de aanpak van onveilige plekken.

Incidenten rond het busvervoer zijn ook de aanleiding geweest om extra inzet te plegen op jongeren in de Kruidenwijk. Dit betreft maatregelen als extra toezicht door politie en Stadstoezicht, huisbezoeken aan jongeren door politie en/of jeugdboa’s en inzet door scholen, jongerenwerk en Veiligheidshuis. Daarnaast heeft de burgemeester nog meerdere gesprekken gevoerd met jongeren, een bezoek gebracht aan de wijk en bewoners bezocht waar een steen door de ruit is gegooid. Verder is de aanpak radicalisering onverminderd voortgezet. De maatregelen van de driesporenaanpak (deskundigheidsbevordering, opbouwen netwerk en casusoverleg) worden in de komende tijd geïntensiveerd met behulp van versterkingsgelden van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In de aanpak van woonoverlast en georganiseerde criminaliteit is vooral ingezet op intensieve samenwerking en informatie delen. Het interventieteam woonoverlast heeft 128 zaken opgepakt, veelal hennepteelt. Dankzij de Signaleringstool (adressen waarbij meerdere partners signalen/vermoedens hebben van fraude of ondermijning) kunnen we woonoverlast en woonfraude nog beter aanpakken en risicoadressen controleren.

Bron: Gemeente Almere

Lees meer »

De donkere dagen voor de kerst zijn begonnen en dat betekent ook dat er meer inbraken zijn. Dieven gaan vaker op pad in de herfst en de winter omdat het eerder en langer donker is.

Op het Stadhuisplein van Almere is daarom maandagavond een folder gepresenteerd met inbraakpreventietips.

De folder is onderdeel van het Donkere Dagen Offensief. Tijdens dit offensief gaan preventieteams door de buurt om bewoners te waarschuwen wat er beter kan. Zo wijzen ze op slecht hang- en sluitwerk van woningen en ontbrekende buitenverlichting. Ook rapporteren ze kapotte straatverlichting en worden volle vuilnisbakken en grofvuil aangepakt.

Het doel is minder inbraken en minder rommel op straat, om zo de veiligheid in een buurt te vergroten. Volgens Buurtpreventie is een schone en goed verlichte buurt minder vatbaar voor inbraken.

Lees meer »
Jun. 2016

Geschreven door Max Joling In alle wijken waar een zogenoemde ‘WhatsApp-groep’ actief is, gaat de gemeente borden plaatsen om criminelen af te schrikken.

Succesvol

De WhatsApp groepen zijn erg succesvol, zo worden er berichten uitgewisseld in de groepen wanneer zich er een verdachte situatie voordoet.

Al eerder heeft de gemeente stickers uitgedeeld, maar nu komen er dus ook borden aan het begin van de wijken.

Lees meer »

ALMERE – Meer ogen en oren in de buurt maken de buurt veiliger. Vandaar dat de groepen voor Almeerse Buurtpreventie en WhatsApp graag zoveel mogelijk leden willen. Het buurtpreventieteam is alert op ongewone activiteiten en geeft dit door aan gemeente en/of politie. Dit zijn meldingen over bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, loszittende tegels maar ook verdachte situaties. Deze teams surveilleren. Deelname aan de buurt WhatsApp groepen is minder tijdrovend maar kan zeer effectief zijn in de bestrijding van misdaad. De leden van de WhatsApp-groepen geven verdachte situaties aan elkaar door met behulp van WhatsApp. Het gaat dan om opvallende situaties, waarbij je, je afvraagt of ze wel kloppen. Denk bijvoorbeeld aan verdachte personen, vermiste personen, (vermoedens van) inbraak, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling. Het effect heeft zich inmiddels al bewezen. De WhatsApp-groepen functioneren effectief. Zo is met medewerking van buurtbewoners van de Muziekwijk onlangs nog een insluiping in een woning voorkomen. De gemeente Almere werkt actief mee aan dit project. Lees meer via de link.

Lees meer »
Okt. 2015

HAVEN – Via de StraatWhatsApp maken buurtbewoners in Haven elkaar attent op zaken die in de buurt spelen. Om de werking hiervan te versterken bedachten Rebecca Buma en Dave Roelvink een waarschuwingssticker die inbrekers moet afschrikken. “De sticker op de deur of het raam laat potentiele inbrekers weten dat de buren meekijken”, aldus Buma. Rebecca en Dave Roelvink bedachten een waarschuwingssticker die inbrekers moet afschrikken. Bewoner Rob Nat is er blij mee. Rebecca Buma en Dave Roelvink startten begin van dit jaar met de StraatWhatsapp in Haven. “Wij beheren voor Haven alle straten. Dat zijn er nu zo’n 67. Hiervan maken ruim achthonderd Havenaren gebruik.” “ (Foto: Fred Rotgans) Rebecca en Dave Roelvink bedachten een waarschuwingssticker die inbrekers moet afschrikken. Bewoner Rob Nat is er blij mee. “ (Foto: Fred Rotgans) Lees meer via de link.

Lees meer »