Welkom op de website van veiligheidsinitiatieven Almere Haven

Binnen Almere Haven zijn er meerdere veiligheidsinitiatieven, te weten:

Het is mooi wanneer verschillende initiatieven elkaar versterken, ervaringen uitwisselen en elkaar helpen bij het oplossen van knelpunten en andere veiligheidskwesties. Binnen Almere Haven zijn de 3 initiatieven, Buurtpreventie, StraatApp en Waaks op unieke wijze met elkaar verbonden door de initiatiefnemers van Buurtpreventie Almere Haven en StraatApp Almere Haven. Samen werken alle vrijwilligers en deelnemers van bovenstaande initiatieven aan een Schoon, Heel en Veilig Almere Haven.

Wil jij ook een steentje bijdragen aan een Schoon, Heel en Veilig Almere Haven? Lees dan snel verder op deze website en kijk welk initiatief het beste bij jou past.