Buurtpreventie Almere Haven

In april 2015 is buurtpreventie Almere Haven gestart.

Het buurtpreventieteam Almere Haven is een groep vrijwilligers die samen met de politie, gemeente en handhaving nauw samenwerkt aan een schoon, heel en veilig Almere Haven. In Almere Haven wonen veel bewoners die erg betrokken zijn bij hun wijk, wat betekend dat zij zorg dragen voor veel mooie schone wijken. Natuurlijk zijn er ook plaatsen in Almere Haven waar dit niet het geval is. Doordat Buurtpreventie Almere Haven goed contact heeft met onder andere de wijkregisseur, wijkagent en handhaving zijn alle betrokken partijen sneller op de hoogte over welke plaatsen wat extra aandacht nodig hebben. Door deze korte lijnen worden meldingen die de Buurtpreventieleden op hun ronde tegenkomen effectief doorgegeven worden aan de juiste partij.

Het buurtpreventieteam loopt herkenbaar, door middel van een buurtpreventie hesje, door de wijk. Hierdoor hebben de buurtpreventieleden ook een soort gastheer/vrouw rol. Omdat de leden goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in een wijk zijn zij goed in staat vragen van bewoners beantwoorden en hen te informeren.

Een bijkomen voordeel van het zichtbaar door de wijk lopen is dat dit ook personen die met verkeerde bedoelingen ons stadsdeel binnenkomen af kan schikken.

Zo zijn er de afgelopen twee jaar al mooie resultaten behaald op het gebied van een schoon, heel en veilig Almere Haven, zo vertellen Dave en Rebecca.

 

Resultaat 1:

In het voorjaar van 2015 kregen wij ’s avonds,  via een van de mobiele straatapp groepen, een melding van een vader dat zijn dochter nog niet thuis was gekomen. Zij was met een vriendinnetje de sloot opgegaan met een rubberbootje en had om 19.00 uur thuis moeten zijn. Nu, om inmiddels 20.30 uur, was zij nog niet thuis. Wij hebben de melding meteen doorgezet naar de omliggende straten. Diezelfde melding hebben wij ook in de Buurtpreventieapp geplaatst met de oproep aan de buurtpreventieleden om mee te zoeken naar de dames. Toen wij aankwamen op de locatie vanaf waar de dames eerder op de avond waren vertrokken, was er al een groep bewoners aan te zoeken. Ook zijn verschillende Buurtpreventieleden in teams van 2 personen door Almere Haven gaan zoeken. Uiteraard allemaal volledig in samenwerking met de ook ingeschakelde politie.

Doordat er goed gecommuniceerd werd met alle partijen en de bewoners op de hoogte waren van de vermissing hebben wij beide meisjes terug gevonden.

Dit verhaal is een voorbeeld van heel goed voorbeeld van waar StraatApp en Buurtpreventie voor zijn opgericht en hoe belangrijk de samenwerking is tussen de bewoners, politie en deze initiatieven.

 

Resultaat 2:

Schoon, heel en veilig is het motto van Buurtpreventie Almere Haven. Onderstaande gebeurtenis is hier een mooi voorbeeld van.

Op onze facebookpagina ‘StraatApp Almere Haven’ kregen wij diverse berichten over overlast door hangjongeren op een locatie in Almere Haven. De hangjongeren zouden er een troep van maken terwijl er wel voorzieningen waren om hun plek netjes te houden.

Naar aanleiding van deze berichten is zijn een tweetal leden van het Buurtpreventieteam naar de desbetreffende locatie gegaan om te kijken wat er aan de hand was en hoe erg de overlast was.

Aangekomen op de betreffende locatie zijn de Buurtpreventie leden in gesprek gegaan met de hangjongeren, die in eerste instantie wat argwanend waren richting de Buurtpreventie leden. Toen duidelijk was dat de leden graag hun kant van het verhaal wilden horen, waren deze jongens zeer toegankelijk en is er een mooi gesprek ontstaan waarbij begrip en respect de hoofdtoon voerde.

Naar aanleiding van dit gesprek hebben wij de bewoners, die de berichten op Facebook gepost hadden over de overlast, uitgenodigd om samen met ons een ronde te lopen onder andere langs de ‘chill plek’ van de jongeren. Omdat wij hierbij ook het goede voorbeeld wilden geven richting de jongeren hebben wij aangegeven dat wij prikkers mee zouden nemen om de ‘chill plek’schoon te maken. De bewoners die klaagden over deze groep namen de uitnodiging aan en op een doordeweekse avond zijn wij daar naar toe gegaan.

Aangekomen op de ‘chill plek’ pakten de jongeren de prikkers uit onze handen gingen zelf aan de slag. Het resultaat van deze actie is dat de bewoners in gesprek kwamen met de jongeren.

 

Het is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat de bewoners zich daadwerkelijk inzetten, betrokken voelen en zoveel mogelijk in contact treden met de overige bewoners van de wijk.

Natuurlijk hopen wij dat ook jij een steentje bij wilt dragen aan de veiligheid en leefbaarheid in ons stadsdeel door je bij ons aan te sluiten. Het kost je niet veel tijd en het stadsdeel met zijn bezoekers en bewoners zullen je dankbaar zijn.

Maak jouw eigen website met JouwWeb